BMF NEDİR?

BMF KURULUŞ İLKESİ

Bursa’nın ve Ülkemizin İmalat Sanayinin, Verimlilik Dönüşümünün sağlanarak Uluslararası Rekabet Gücünün arttırılması.

BMF PROJESİ

Bursa Model Fabrikanın merkezinde, imalatçı kobilerimize

 • Yalın şirket organizasyonunu ve kültürünü benimsetmektir.İsraf,kayıp ve katmadeğersiz süreçleri yok etmektir.
 • Dijital vizyon kazandırıp onları Yeni Sanayi Devrimine (END 4.0) hazırlamaktır. Dijital teknolojileri, üretim sistemine entegre etmektir.
 • Enerji Verimliliği dönüşümünü sağlamaktır.

Bu kapsamda kurulan Bursa Model Fabrika, Ankara’dan sonra Türkiye’nin ikinci model fabrikasıdır.

Türkiye’de Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) kurulması ve işler hale getirilmesi amacını taşıyan proje kapsamındaki Bursa Model Fabrika; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde hayata geçirildi.

9 Mart 2019 tarihinde açılan Bursa Model Fabrika Bursa ve çevre illerin imalat sanayine hizmet etmeye devam eden şehrimizin gelecek vizyonuna katkı sağlayan Makro bir projedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Tutku
 • İçtenlik
 • Sürekli gelişim
 • Katılımcılık
 • Çözüm- Sonuç Odaklılık
 • Çevreyi korumak – iş güvenliğine uymak
 • Aidiyet Duygusu
 • Rekabetçilik
 • Yeniliğe açık/ şeffaf/ sorumlu olmak
 • Mesleki ve Kişisel Gelişime Önem Vermek
 • Veriye dayalı karar verme
 • İnisiyatif ve Sorumluluk almak
 • Ekip ruhuyla çalışıp, verimli yalın organizasyon kurmak
 • Öğrenen ve Gelişen bir iş kültürüyle çalışmak
 • Önceliği insan olan , odağına insanı koyan bir yönetim anlayışına sahip olmak
 • Kurduğumuz sistemin sürdürülebilir ve yönetilebilir olmasını sağlmak
 • Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanımı.

VİZYON


 • BMF’yi Türkiye’nin bir Markası Yapmak,
 • Bursa ve Türkiye imalat sanayi ve üretimine Değer Katmak, Farklılık inşa etmek ve farkındalığı artırmak
 • Sürekli gelişim metodolojisi ile kentimizin ve ülkemizin kobilerine yalınlaşma, dijitalleşme,enerji verimliliği yolculuklarında birlikte yürüyerek, katma değer üretmek.

MİSYON


 • Organizasyonların Proces Süreçlerinin geliştirilmesi için verilen Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerinde Evrensel Standartlarda iş yapmak.
 • Değişime açık, Esnek - ÇEVİK ORGANİZASYON olarak , sürdürülebilirliği odağına alan bir yapılanma oluşturmak.
 • Dünyadaki bilim,teknoloji,dijitalleşme alanlarında değişim, dönüşüm ve trendleri doğru yorumlayarak, kendi organizasyonu içinde yenilikçi -YALIN çözümler ürtemek.
 • Bilim ve Teknolojiyi kaldıraç olarak kullanıp, yeni nesil bir anlayışla verimlilik ve esneklik stratejisi geliştirmek.
 • VERİYE DAYALI karar verme ve iş yapma disiplinini, kültürümüzün en önemli unsuru yapmak.
 • Kobiler için değer üretmek. Kobilerin değer zincirinde, verimlilik dönüşümünü sağlamak .
 • Dijital teknolojiyi, sanayinin değer zincirine dahil etmek.
 • Takım olarak çalışıp, başarıda sınır tanımamak.
 • Doğru stratejiyi kurup, doğru adımı atmak.
 • Performans ve sonuç odaklı olmak.