HİZMETLER

BMF KOBİLERE NASIL HİZMET VERİR? ÖĞREN-DÖNÜŞ PROGRAMI

BMF, kobilere 2 aşamada hizmet verir.

1. EĞİTİM

2. DANIŞMANLIK

1. EĞİTİM


19 adet yalın teknik modülleri teorik eğitimi BMF içinde sınıf ortamında, modüllerin pratik eğitimleri ise BMF içindeki gerçek üretim hattında katılımcıların, görerek, dokunarak, deneyerek, yaşayarak öğrenmesi için özel geliştirilmiş seneryolarla uygulamalı olarak verilir.Bu sayede teorisi öğrenilen yalın modül tekniklerinin sahadaki uygulamalarla kalıcı olarak öğrenilmesi, kişisel yetkinlik ve becerilerinin arttırılması sağlanır.

5 GÜN

Bu eğitim süreci 5 gün olarak planlanmıştır.

2. DANIŞMANLIK


1. Eğitim aşamasında, yalın modül tekniklerinin Teorisini ve pratiğini deneyimsel öğrenme metodlarıyla öğrenen katılımcılar, 2. Aşamada bu teknikleri, BMF uzman danışman ekibi ile beraber kendi işletmelerinde uygularlar.

Firma seçiminden sonra firmalar ziyaret edilerik, Yalın-dijital ve Enerji Verimliliği konularında bulundukları seviyenin belirlenmesi için Ön Analiz formu doldurulur.

Doldurulan Ön Analiz formuna göre Danışmanlık hizmeti, her kurumun gerçek ihtiyacına göre özel olarak planlanır ve uygulanır.

4 AY

Danışmanlık hizmet süresi 4 aydır.

Yukarıda belirtilen hizmetler başlamasıyla organizasyonuz, aşağıdaki Dönüşüm Yolculuğuna BMF ekibiyle beraber çıkar.


 • Kaynak kullanımında israfın yok edildiği
 • Operasyonel performansın arttırılıp, operasyonel maliyetin azaltıldığı
 • Arıza,kaza,hata ve stokların optimize edildiği
 • İnsan kaynaklarının beceri ve yetkinliğinin arttırıldığı
 • Müşteriye ürün teslimat süresinin azaltıldığı,Müşteri beklentilerine esnek-hızlı ve Çevik yanıt verebilen
 • Kurumsal yönetişim ilkelerini uygulayan
 • Analitik uygulamalarla yenilikçi bir yapıya dönüşen
 • Veriye dayalı üretim sistemini yönetimin odağına koyan bir yaklaşım Kazanımları gerçekleşir.

Sonuç olarak; Kurumun Değer Zincirini kuvvetlendirerek, Verimlilik Dönüşümünü sağlayıp, Küresel Rekabet Gücünü arttırmak hedeflenir.


SEKTÖR & PROGRAMLAR

HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER

 • Otomotiv
 • Makine
 • Metal
 • Tekstil-Teknik Tekstil
 • Havcılık ve Savunma
 • Elektrik – Elektronik
 • Kimya

UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMLARI

 • Pilot işletmelerde Öğren-Dönüş Programları
 • Deneyimsel Eğitimler
 • Farkındalık Arttırıcı Seminerler
 • Akademik Projeler
 • Üniversite Eğitimleri
 • Ürün Geliştirme Projeleri